Fillon – Instrukcja obsługi urządzenia

7 czerwca 2022

Instrukcja obsługi FillOn i FillPro One

Urządzenie FillOn jak również FIllPro One powinno być umieszczone na stojaku, lub innej stabilnej podstawie, na  wysokości ok.70-120 cm od podłoża. Umożliwi to swobodne opadanie produkowanych poduszek do przygotowanego kartonu lub innego pojemnika na wypełniacze. Urządzenie może pracować zarówno w pozycji poziomej jak również pionowej, na przykład zawieszone na ścianie, stojaku lub regale.
Temperatura otoczenia może mieć wpływ na operację zgrzewania poduszek. Urządzenie nie powinno być eksploatowanie w temperaturze niższej niż 10o stopni Celcjusza. Nie powinno być równierz wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, możliwość zalania lub dużej wilgotności powietrza.
W pobliżu miejsca pracy należy zapewnić źródło energii elektrycznej, w odległości nie większej niż 2m. Urządzenie jest zasilane prądem elektrycznym 230V.

Urządzenie do wypełniania paczek

Kolejność postępowaniu

1. Rozpakuj rolkę z folią w taki sposób, żeby nie uszkodzić jej zwojów nożykiem.
2. Rolkę folii należy wcisnąć na wałek mocujący (Rys. 1) w taki sposób, żeby kanał wlotowy powietrza w folii, znajdował się od strony maszyny (strona z nie do końca wykonanym zgrzewem na poduszki).
3. Rękaw folii należy nałożyć na dyszę powietrza tak jak pokazano to na rysunku Nr 2. Następnie folię należy przeciągnąć poza moduł zgrzewający unosząc drugą ręką do góry dźwignię podnoszenia wałka grzejnego. Folię przeciągamy w taki sposób, żeby wychodziła poza grzałkę.  W trakcie przeciągania folia zostanie ona automatycznie rozcięta nożykiem (odczuwalny lekki opór) zamontowanym przy dyszy wprowadzającej powietrze tuż za kółkiem zliczającym poduszki.
4. Podłącz przewód zasilający do urządzenia – wtyk znajduje się z prawej strony, a następnie podłącz urządzenie do instalacji zasilania energią elektryczną 230V.
5. Z prawej strony tuż obok przewodu zasilającego znajduje się włącznik sieciowy, który należy ustawić na pozycję „włączony”.
6. Po ustawieniu parametrów pracy urządzenia (Parametry omówiono w dalszej części instrukcji)
uruchamiamy urządzenie przyciskiem START. Naciśnięcie przycisku STOP przerywa pracę urządzenia.
7. Po wciśnięciu przycisku START urządzenie uruchomi się dopiero po rozgrzaniu rolki zgrzewającej folię i ustabilizowaniu temperatury pracy. Czas rozgrzania urządzenia to 12-15 sekund.

Uruchomienie urządzenia

  • Przed uruchomieniem urządzenia ustaw właściwe parametry pracy.
  • Wciśnij przycisk START, który uruchomi proces produkcji poduszek z powietrzem. W każdej chwili możesz wstrzymać pracę urządzenia wciskając przycisk STOP.
  • Sprawdź czy w poduszkach jest żądana ilość powietrza. Zwiększanie oraz zmniejszanie ilości powietrza można dokonać podczas pracy urządzenia.
  • Uwaga! Zbyt duża ilość powietrza może powodować osłabienie zgrzewu a co za tym idzie uciekanie powietrza z poduszki. Poduszki muszą być lekko niedopompowane.
  • Sprawdź czy temperatura zgrzewania jest właściwie ustawiona. Można to zrobić poprzez ściskanie dłońmi wytworzonych poduszek. (sprawdzamy po kilku sekundach, żeby dać czas zastygnięcia zgrzewu). Jeżeli zgrzew jest zbyt słaby, poduszki będą się rozklejały w miejscu zgrzania, natomiast przy zbyt wysokiej temperaturze zgrzew będzie przetopiony a poduszki w miejscu zgrzewu będą pękały.
  • Praca urządzenia zakończy się po wykonaniu zadanej przez operatora ilości poduszek. Zliczanie wykonanych poduszek można obserwować na wyświetlaczu.