Współczynnik przenikalności ciepła przez styropian

30 października 2011

Współczynnik przenikalności cieplnej U

Jest to parametr U  (oznaczanego dawniej jako k) określający,ile ciepła przenika przez  przegrodę np. ze styropianu ocieplającego nasz dom ( ściany wielowarstwowej lub ocieplonych połaci dachu). Wartość parametru podaje się w Watach na metr kwadratowy razy Kelwin. Informuje on ile ciepła przeniknie przez 1 m2 przegrody w czasie 1 sekundy, gdy różnica temperatur – zewnętrznej i wewnętrznej będzie wynosić 1°C.  Dla przykładu: parametr U o wartości 1 W/(m2*K) oznacza, że przez każdy metr kwadratowy przegrody w ciągu sekundy przedostaje się 1 Wat energii, jeżeli różnica między temperaturą z jednej i drugiej strony wynosi 1 stopień Kelwina (czy Celsjusza).

Uwzględniając wartość λ dla piany poliuretanowej czyli styropianu , kształtującą się w przedziale od 0,20 [W/(m²K)] do 0,30[W/(m²K)] możemy posłużyć się wyliczeniem:

Obliczanie współczynnika oporu cieplnego.
1. Wyznaczamy współczynnik dla każdej warstwy, korzystając ze wzoru:

R=d / λ

d – grubość warstwy podawana w metrach;
λ – współczynnik przewodności cieplnej w W/(m²K)

2. Sumujemy wartości oporu cieplnego dla każdej warstwy.

Rp = R1 + R2 + R3 + itd.

3. Żeby obliczyć  opór cieplny przegrody, trzeba uwzględnić opory w przejmowaniu ciepła po stronie wewnętrznej Rsi i stronie zewnętrznej Rse przegrody. Wartości tych oporów zależą od rodzajów przegrody. Dla przepływu ciepła dla ściany zewnętrznej):

Rsi = 0,13 W/(m²K)             Rse = 0,04 W/(m²K)

4. Wartość całkowita oporów przejmowania ciepła wynosi 0,17 W/(m²K). Trzeba teraz dodać tę wartość do obliczonej wartości oporu cieplnego przegrody.

Opór całkowity R:
R = Rp + Rse + Rsi

5. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła

Wartość współczynnika przenikania ciepła U obliczamy ze wzoru:

U = 1/R [W/(m²K)]

W praktyce współczynnik przenikalności  ciepła przez  ściany zewnętrzne nie powinien być wyższy niż 0,3 W/(m2*K). Czym parametr większy tym gorzej.

Potwierdzają to wymagania zawarte w załączniku z dnia 30 września 1997 r. (poz. 878) do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wygląda to jak poniżej jeżeli chodzi o dom mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej:

Tabela współczynnika przenikalnści

Lp.Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuUmax [W/m2K)]
1Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym)
a) przy Ti > 16°C:
– budowie warstwowej* z izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła 0,05 W/mK,0,30
– pozostałe,0,50
b) przy Ti 16°C (niezależnie od rodzaju ściany)0,80
2Ściany piwnic nieogrzewanychbez wymagań
3Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy Ti > 16°C0,30
b) przy 8°C < Ti 16°C0,50
4Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi0,60
5Stropy nad piwnicami ogrzewanymibez wymagań
6Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego1,00

Czy współczynnik zmienia się względem użytego styropianu? Czy jakość ma znaczenie czy tylko grubość warstwy?

Oczywiście że jakość ma duże znaczenie co wynika z poniżej przedstawionej tabeli

Tabela różnych jakościowo styropianów a współczynnikiem ciepła:

( proszę traktować jako przykładowe dane)

współczynnik „U”

przenikalności ciepła ściany

Przybliżona grubość potrzebnej warstwy docieplenia w przypadku styropianu  różnych producentów

styropian Swisspor
[λ = 0,032 (W/mK)]

styropian TermoOrganika
[λ = 0,031 W/mK)]

zwykły styropian
[λ = 0,04 (W/mK)]

zwykły styropian [λ = 0,042(W/mK)]

0,30 W/(m2K) – minimum normowe dla ścian warstwowych

10 cm

10 cm

12-13 cm

12 cm

0,25 W/(m2K) – wartość zalecana dla ścian warstwowych

12 cm

12 cm

15 cm

14 cm

0,20 W/(m2K) – minimum dla domów energooszczędnych

15 cm

15 cm

19 cm

18 cm

0,15 W/(m2K) – minimum dla domów pasywnych

21 cm

21 cm

26 cm

25 cm

0,10 W/(m2K) – wartość zalecana dla domów pasywnych

31 cm

31 cm

39 cm

36 cm

Jak widzimy czym zastosujemy gorszy styropian tym gorszy osiągniemy współczynnik.  Warto zatem sprawdzić na opakowaniu styropianu jaki ma on współczynnik. Oczywiście warto przeliczyć tu cenę styropianu wg. różnych producentów.

Możesz także skorzystać z kalkulatora chociażby z przeliczeniowych stron dostępnych w Internecie.

Pamiętaj, że opisany współczynnik przenikania ciepła to ważny parametr określający jakie ocieplenie należy użyć.

 

Jak obliczyć ile potrzeba styropianu do docieplenia

2 maja 2011

Ile jest w paczce styropianu ?

 

 

paczka styropianu

 

Może kupując styropian masz problem z wyliczeniem ile paczek styropianu musisz zakupić do ocieplenia budynku?
Jest to uzależnione od tego jakiej on ma być grubości.

Jak to liczymy?

Otóż 1 metr sześcienny to = 1m x 1m x 1m
Jeśli styropian ma grubość dajmy na to 10cm to 10 płyt styropianowych o wymiarach 1m x 1m x 1m starczy do pokrycia  10m2.

Przy innych płytach także łatwo możemy obliczyć pokrywaną powierzchnię:

  • 1m3 styropianu 10cm = 10m2 (100/10)
  • 1m3 styropianu 8cm = 12,5m2 (100/8)
  • 1m3 styropianu 5cm = 20m2 (100/5) itd.

A jak ma się to do paczki styropianu? Otóż paczka ma wymiary (przeważnie jako standard bez zakładek) 1/3 metra sześciennego. Myślę, że dużym ułatwieniem będzie skorzystanie z prezentowanej poniżej tabeli:

PŁYTY STYROPIANOWE GŁADKIE

 

Grubość w mm1020304050607080100120140150160180200
Opór cieplny RD (m2K/W)0,2500,5000,751,0001,2501,5001,7502,0002,5003,0003,5003,7504,0004,5005,000
Ile płyt jest w paczce .603020151210876544433
Powierzchnia krycia w m23015107,56543,532,52221,51,5
Objętość paczki w m30,30,30,30,30,30,30,280,280,30,30,280,30,320,270,3

PŁYTY STYROPIANOWE  FREZOWANE

 

Deklar.opór cieplny RD (m2K/W)1,2501,5001,7502,0002,5003,0003,5003,7504,0004,5005,000
Liczba płyt w paczce (szt.)1210876544433
Powierzchnia krycia (m2)5,74,753,83,322,852,371,91,91,91,421,42
Objętość paczki (m3)0,2850,2850,2660,2660,2850,2850,26

Jakiej grubości styropian dawać na docieplenie?

Opłaca się dać grubszą warstwę jako izolację termiczną. Moim zdaniem minimum absolutne to 10 cm a max to 15 cm grubości płyty styropianowej.   Ale dawanie np. 20 cm styropianu jest uważam bez sensu. Będziemy mieli i owszem świetne parametry ściany, ale oszczędności na ogrzewaniu będzie znikoma w porównaniu z 15cm i nie zwrócą się nam koszty wykonania tej izolacji termicznej bo koszty będą większe niż oszczędności. Niektórzy próbują zaoszczędzić na styropianie co nie wychodzi im na zdrowie ani nie jest tak naprawdę tańsze bo dając 5 cm to: roboty mamy tyle samo co przy 10 cm, idzie tyle samo za robocizną, tyle samo kleju, tyle samo rusztowań a mamy sporo strat ciepła co roku.

Przy zasypywaniu stropów można skorzystać z wypełniaczy styropianowych. Niemniej są dużo bardziej ekonomiczne wypełniacze na stropy.