Predestynacja a wolna wola

Czym jest predestynacja

Predestynacja to wiara najkrócej mówiąc w przeznaczenie. Początki jej sięgają czasów Augustyna ale swoje doktrynalne uzasadnienie znalazła poprzez Kalwina i jego opracowania.

Zakłada ona, że wszystko zostało skrupulatnie zaplanowane przez Boga jeszcze przed powstaniem świata.

Zatem to co obecnie czynimy nie wynika z naszej wolnej woli ale jest predestynowane przez Boga. Predestynacja w kalwinowskim wydaniu, jest nauką bardzo groźną. Przypisuje bowiem Bogu nie tylko dobro ale również całe zło które pojawiło się na świecie.

Wszystko bowiem zostało skrupulatnie przez Boga zaplanowane. Kalwinista powołuje się dla przykłady na takie wersety jak poniżej twierdząc, że człowiek podobnie jak gliniane naczynie został ulepiony albo jako naczynie do zbawienia lub jako naczynie bożego gniewu!

Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś?Rzymian 9:20 (UBG)

Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu; Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem.” Rzymian 9:11-13 (UBG)

Na pierwszy rzut oka taka argumentacja może wydawać się słuszna. Jednakże po głębszej analizie tekstów okazuje się, że Paweł nie o predestynacji nauczał w tych fragmentach.

Omówienie tych i innych wersetów znajdziesz w artykule na stronie antytrynitarianie.pl, w zakładce „biblijne zagadnienia” a artykule „Predestynacja a wolna wola człowieka co mówi Biblia„.

Czym jest wolna wola

W kontrze do tej teorii jest nauka o wolnej woli człowieka. Wolna wola wynika z wielu wersetów biblijnych mówiących jasno o tym, że Bóg daje ludziom wolność a co za tym idzie prawo wyboru.

W księdze Powtórzonego Prawa 30:15,19 (BW) czytamy.

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło; Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo”

Gdyby człowiek działał na zasadzie przeznaczenia to te słowa nie miałyby żadnego sensu.

Bóg jednak zachęca nas podróżowaniem drogą, którą wyznacza Jego Słowo. Mało tego w przypadku popełnienia błędu obiecuje, że wybaczy nam nasze przewinienia jeżeli szczerze żałujemy za grzechy.

Bez wolnej woli bylibyśmy tylko automatami zaprogramowanymi przez Boga. Nasze uczucia musiałyby również być nam przeznaczone. Miłość, radość i inne przymioty byłyby nienaturalne i przypominałyby raczej teatrzyk z kukiełkami niż rzeczywiste życie.

Komentowanie wyłączone.