Pytania do osób wierzących w Trójce Świętą

Pytanie czy Bóg to Trójca?

Słudzy boży od dawien, dawna w różnorodny sposób posługiwali się pytaniami – przeczytaj w jaki sposób prorok Eliasz posłużył się pytaniami chcąc pobudzić Izraelitów do myślenia (oraz wykazać fałszywość kultu Baala) 1Królów18:27.

Jak wiemy Pan Jezus nawet jako dziecko też zadawał wnikliwe pytania tyczące spraw duchowych. Nauczyciele w Piśmie (Żydzi) nie obrazili się na wnikliwe pytania młodzieńca, nie zasłaniali się „tajemnicami wiary” ale dawali odpowiedzi w oparciu o Słowo Boże. Jak zatem dziś na tym tle zachowują się trynitarze?

Jak reagują na szczere pytania ludzi szukających Boga i dostrzegających brak zgodności z Pismem Świętym – trynitarnej definicji zwanej atanazjańskim wyznaniem wiary?

Czy naśladują Pana Jezusa albo choć żydowskich uczonych w Piśmie opisanych w drugim rozdziale ewangelii Łukasza?
Jako szczerzy czytelnicy Biblii również i my jako „nietrynitarni” chrześcijanie zadaliśmy trynitarzom wiele biblijnych, ciekawych pytań.

Chcemy jednak postawić jeszcze kilka pytań do zwolenników nauki o Trójcy Świętej.

Nauka o tym jakoby Pan Jezus będąc na ziemi był „Bogiem wcielonym” sprawia bowiem wiele trudności w kwestii pogodzenia jej z biblijnym przekazem.

Jak odpowiesz na poniższe pytania?

Czy „wcielonemu Bogu” wraz ze wzrostem od dziecka do dorosłego mogło „przybywać mądrości”? Zobacz Łukasza 2:52.
Czy gdy Pan Jezus umierał śmiercią męczennika to czy umierała ludzka natura czy boska natura Jezusa?
Zobacz 1Koryntian2:8. Czyżby biblijne określenie, że uśmiercono „Pana chwały” czy też „chwalebną” naturę Pana Jezusa mogło oznaczać tak jak uczą trynitarze „śmierć tylko ludzkiej natury Pana Jezusa”? Oceńcie sami.

Czy da się pogodzić z nauczaniem biblijnym to czego uczą trynitarianie jakoby Duch Święty występujący w Starym Testamencie był zupełnie czymś innym niż tenże Duch Święty opisywany w Nowym Testamencie? Czym się różni Duch Święty Starego Testamentu a Nowego?

Gdy jesteśmy przy temacie Ducha Świętego oraz Pana Jezusa to wreszcie kolejne pytania do trynitarnych chrześcijan:
Czy w zgodzie z naukom o Trójcy Świętej można powiedzieć, że Pan Jezus jako „druga osoba Trójcy” był kiedykolwiek „pozbawiony Ducha Świętego”?
Czy jako druga osoba Boga – Pan Jezus musiałby czekać (przy założeniu splatania się natur i wcielenia) na „OTRZYMANIE  DUCHA ŚWIĘTEGO”???

Zobaczmy co w tym temacie wnosi nam Słowo Boże, odczytajmy zarówno proroctwa tyczące Mesjasza jak i również teksty tyczące bezpośrednio Pana Jezusa. Odczytajmy Izajasza 61:1-3 oraz 42:1-4.

Czyż nie widzimy wyraźnie, że Mesjasz miał dostać od Boga Jahwe Ducha Świętego?
Czy te prorocze zapowiedzi tyczyły Pana Jezusa – oczywiście! Odczytajmy Łukasza 4:18-21.
Zobaczmy również : Mateusza 3:16 oraz Dzieje Ap.10:38.

Nie ma żadnych wątpliwości biblijny przekaz wskazuje, że Pan Jezus czekał aż Bóg Ojciec da Mu Ducha Świętego!

Warto przyjąć postawę biblijnych berejczyków pochwalonych przez Pawła za to, że sprawdzali w Piśmie czy Paweł głosi im prawdę.

Sam zatem odpowiedz sobie na pytania:

Czy w świetle definicji atanazjańskiego wyznania wiary, możliwe jest aby któraś z osób Trójcy Świętej – „straciła kontakt z pozostałymi osobami Trójjedynego”???
Czy możliwe jest aby Pan Jezus – „jako Bóg wcielony” nie miał Ducha Świętego i musiał „czekać na to” aby Bóg Ojciec Go namaścił (dał Mu Ducha Św.) Duchem Świętym?

Czyż przy założeniu „splatania dwóch natur” oraz faktu jakoby Pan Jezus był „urodzonym wcielonym Bogiem w ciele dzieciątka” – mógłby kiedykolwiek istnieć czas w którym byłby pozbawiony Ducha Świętego???
Co w tym czasie działoby się z Trójcą Świętą?

To tylko skromna garstka pytań, która ciśnie się na usta czytelników Pisma Świętego. Pytania takie zachęcają do szukania w Biblii odpowiedzi ale również do odrzucenia nauk wyraźnie sprzecznych ze Słowem Bożym.
Jeśli więc wierzysz w trynitaryzm to …odpowiedz na pytanie : W jakiego Mesjasza i Zbawiciela wierzę ?
Czy tego opisywanego proroczo w księdze Izajasza?

Czy w Pana Jezusa, na którym spełniły się wszystkie mesjanistyczne proroctwa (a jego ziemskie życie opisane jest w ewangeliach)?
Może jednak wierzysz w INNEGO Mesjasza (niż ten biblijny)? Kim jest Pan Jezus dla Ciebie?
Podobnego do mitycznego Heraklesa, ze splecionymi naturami Boga i człowieka, niezwykłego herosa, mitologii greckiej.

Kto pyta nie błądzi

Jeśli więc czytając Biblię masz wątpliwości co do tego, czy objawiony Bóg Najwyższy, opisywany zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie – jest JEDYNY czy Trójjedyny?
Czy Mesjasz jest „synem Bożym” czy też „drugą osobą Boga”?

Kim jest Parakleta z Jana 16:25

Nie bój się stawiać pytań i szukaj na nie odpowiedzi w Słowie Bożym! Wręcz pisz w tabeli argumenty biblijne „za” i „przeciw” dogmatom takim jak Trójca Święta. Módl się prosząc o Ducha Świętego, zrozumienie.
Bóg pomoże Ci znaleźć konkretne odpowiedzi!
Jako nie-trynitarni chrześcijanie pozdrawiamy Cię słowami z Hebrajczyków 13:20,21

 

„ A Bóg pokoju, Ten, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spomiędzy umarłych wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, oby was udoskonalił we wszystkim, co dobre abyście spełniali Jego wolę. Niech sprawia w was to, co jest Mu miłe, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki”.

Tego życzymy wszystkim naszym czytelnikom oraz osobom tworzącym naszego bloga www.blog.antytrynitarianie.pl.

Tagi: , , ,

Komentowanie wyłączone.