Historia a wiara w Trójce Świętą

przez | 26-05-2011

Kontrowersje wokoło dogmatu o Trójcy, wpływały na historię i społeczeństwo!


Historia niestety w większości koncentruje się na wojnach, wodzach i żołnierzach(a więc działaniach „niszczycielskich”,wypływających najczęściej z żądzy władzy i posiadania mało wiemy natomiast o ludziach, którzy budowali coś nowego pozytywnego czy to w dziedzinie materialnej , duchowej czy społecznej.

Czy potrafimy wymienić np. polskich inżynierów , uczonych ( nie tylko tych paru-najsłynniejszych), czy myślicieli , którzy mieli największy wpływ na to w jakich warunkach i w jakim społeczeństwie ,przyszło nam żyć obecnie….?

Wiele osób słysząc takie słowa jak „Historia” , ” Trójca Święta”…. traci zapał do lektury, uważając, że są to sprawy interesujące tylko historyków, teologów czy religioznawców. To ciekawe bo przecież wszyscy znamy przysłowie : ” Mądry Polak po szkodzie…..” , aby nie było tak zawsze – musimy nauczyć się wyciągać wnioski ze swej historii , również i z błędów … Mało jest tak długo trwających sporów o takim wpływie na historię i społeczeństwo jak , spór między trynitarzami a antytrynitarzami, o biblijną prawdę związaną z bożym objawieniem i relacjami Boga Ojca z innymi bytami ( np. z Jezusem , z Duchem Świętym). Ciekawe informacje związane z sednem tych sporów np. co  znaczy słowo Chrystus ,można znaleźć na naszej stronie,w zakładce „Kto jest chrześcijaninem”.

Czytając Pismo Święte odnajdujemy tam przestrogi przed „odstąpieniem od pierwotnych nauk Jezusa” (zobacz:  2Piotra 2:1, 2 Tesaloniczan 2:11).  Apostołowie ostrzegali, iż ten proces odstępstwa rozpocznie się niebawem …. Chrystianizm był prześladowany lub w najlepszym razie , chwilowo niechętnie tolerowany aż do IV w n.e.  W imperium rzymskim , zachodziły duże zmiany…trudno było zachować jedność , sprawność administracyjną ,wśród wielu podbitych przez Rzym- ludów, rozciągniętych obszarowo na ogromnych przestrzeniach. Świadomy tego władca imperium , Konstantyn Wielki …nie miał żadnej wiedzy biblijnej (dowodzi tego jego życie…morderstwa żony Fausty i syna Kryspusa oraz fakt, iż zgodził się ochrzcić dopiero na „łożu śmierci”), ale za to był świetnym politykiem.

Dostrzegał , że chrześcijaństwo mimo prześladowań i zakazów jest najszybciej rozwijającą się religią w jego imperium, zrozumiał też , że naukę o „podporządkowaniu się władzy” , gdy będzie miał uległych , biskupów może też wykorzystać ku swej chwale. To zapewne też , z jego podszeptów zaczęto wprowadzać do chrześcijaństwa zwyczaje i święta …”zapożyczone z innych pogańskich religii” – dbając jedynie o nadanie im „etykietki” – „chrześcijańskie”(zobacz „saturnalia”, „dzień narodzin Mitry” itd.). Dzięki takiemu politycznemu działaniu „chrześcijańskie” stawało się prawie wszystko- to dodatkowo gruntowało spójność imperium i zwiększało ilość „wierzących”poddanych, a nieochrzczonemu cezarowi dawało nieograniczoną władzę nad „takim-chrześcijaństwem”.

W imperium rzymskim ludzie wierzyli w różne „triady” i „trójce”….np. Trójca kapitolińska, czy egipska……tak, więc gdy powstał spór czy Jezus jest „współistotny” z  Ojcem ( a co za tym idzie „równie odwieczny i równy co do mocy”) motywy politycznych działań Konstantyna Wielkiego powinny być oczywiste…..cytuję Jana Wierusza Kowalskiego „CHRZEŚCIJAŃSTWO” str64 wyd KAW1988…’Sobór został zwołany z wyłącznej inicjatywy cesarskiej,świadczy o tym niezbicie zachowana w odpisie część aktów zgromadzenia. Żaden biskup,nawet rzymski, nie kwestionował tego zakresu kompetencji władcy imperium i pana Kościoła, chociaż nie był on wówczas jeszcze ochrzczony.”

Protestujący, na tym soborze nicejskim w 325 roku n.e.  zostali zmuszeni do milczenia lub za odmowę podpisu , nowego wyznania wiary w Trójcę, skazani na wygnanie. Głównym zwycięzcą soboru okazał się cesarz Konstantyn”,…..” w rzeczywistości jednak doktryna nicejska, uznając Chrystusa za równego Ojcu, wyolbrzymiała jego boskość, a pomniejszała jego znaczenie jako Zbawcy i Mesjasza.”(strona 65)… Jezus nauczał , że Jego religia nie będzie ” większościowa”(powszechna-”katolicka”) zobacz ewangelię Mateusza7,13-14 ale taki chrystianizm był Konstantynowi Wielkiemu do niczego niepotrzebny…..choć jako religię państwową cesarz Teodozjusz ogłosił chrześcijaństwo dopiero w 380r.n.e. , to Konstantyn sprawił to , że w jego imperium pojawiła się religia „powszechna”…Politycznie w pełni zasłużył na tytuł ” Wielki”, ale dał też początek niezwykłemu sporowi , trwającemu do dziś. Zwolennicy trynitarnego dogmatu-”trynitarze”(stanowią większość współczesnego chrześcijaństwa)stosowali i stosują często argument „siły” i presji „większości”…Antytrynitarze-najczęściej , posługują się- „siłą argumentów”, ukazujących niebiblijne pochodzenie nauki o Trójcy Świętej. (zobacz zakładkę „Historia”)

 

Zapraszam do zapoznania się z argumentami, polskich antytrynitarzy.

Jedna myśl nt. „Historia a wiara w Trójce Świętą

  1. Bolp

    Bardzo ciekawy artykuł , nie tylko dla historyka, czy teologa ….Strona antytrynitarianie , zawiera naprawdę ciekawy materiał do przemyśleń, dla wszystkich chrześcijan oraz interesujących się Biblią lub historią.
    Wato zobaczyć! Bolp.

Możliwość komentowania jest wyłączona.