Predestynacja a wolna wola

7 czerwca 2022

Czym jest predestynacja

Predestynacja to wiara najkrócej mówiąc w przeznaczenie. Początki jej sięgają czasów Augustyna ale swoje doktrynalne uzasadnienie znalazła poprzez Kalwina i jego opracowania.

Zakłada ona, że wszystko zostało skrupulatnie zaplanowane przez Boga jeszcze przed powstaniem świata.

Zatem to co obecnie czynimy nie wynika z naszej wolnej woli ale jest predestynowane przez Boga. Predestynacja w kalwinowskim wydaniu, jest nauką bardzo groźną. Przypisuje bowiem Bogu nie tylko dobro ale również całe zło które pojawiło się na świecie.

Wszystko bowiem zostało skrupulatnie przez Boga zaplanowane. Kalwinista powołuje się dla przykłady na takie wersety jak poniżej twierdząc, że człowiek podobnie jak gliniane naczynie został ulepiony albo jako naczynie do zbawienia lub jako naczynie bożego gniewu!

Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś?Rzymian 9:20 (UBG)

Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu; Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem.” Rzymian 9:11-13 (UBG)

Na pierwszy rzut oka taka argumentacja może wydawać się słuszna. Jednakże po głębszej analizie tekstów okazuje się, że Paweł nie o predestynacji nauczał w tych fragmentach.

Omówienie tych i innych wersetów znajdziesz w artykule na stronie antytrynitarianie.pl, w zakładce „biblijne zagadnienia” a artykule „Predestynacja a wolna wola człowieka co mówi Biblia„.

Czym jest wolna wola

W kontrze do tej teorii jest nauka o wolnej woli człowieka. Wolna wola wynika z wielu wersetów biblijnych mówiących jasno o tym, że Bóg daje ludziom wolność a co za tym idzie prawo wyboru.

W księdze Powtórzonego Prawa 30:15,19 (BW) czytamy.

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło; Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo”

Gdyby człowiek działał na zasadzie przeznaczenia to te słowa nie miałyby żadnego sensu.

Bóg jednak zachęca nas podróżowaniem drogą, którą wyznacza Jego Słowo. Mało tego w przypadku popełnienia błędu obiecuje, że wybaczy nam nasze przewinienia jeżeli szczerze żałujemy za grzechy.

Bez wolnej woli bylibyśmy tylko automatami zaprogramowanymi przez Boga. Nasze uczucia musiałyby również być nam przeznaczone. Miłość, radość i inne przymioty byłyby nienaturalne i przypominałyby raczej teatrzyk z kukiełkami niż rzeczywiste życie.

Fillon – Instrukcja obsługi urządzenia

7 czerwca 2022

Instrukcja obsługi FillOn i FillPro One

Urządzenie FillOn jak również FIllPro One powinno być umieszczone na stojaku, lub innej stabilnej podstawie, na  wysokości ok.70-120 cm od podłoża. Umożliwi to swobodne opadanie produkowanych poduszek do przygotowanego kartonu lub innego pojemnika na wypełniacze. Urządzenie może pracować zarówno w pozycji poziomej jak również pionowej, na przykład zawieszone na ścianie, stojaku lub regale.
Temperatura otoczenia może mieć wpływ na operację zgrzewania poduszek. Urządzenie nie powinno być eksploatowanie w temperaturze niższej niż 10o stopni Celcjusza. Nie powinno być równierz wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, możliwość zalania lub dużej wilgotności powietrza.
W pobliżu miejsca pracy należy zapewnić źródło energii elektrycznej, w odległości nie większej niż 2m. Urządzenie jest zasilane prądem elektrycznym 230V.

Urządzenie do wypełniania paczek

Kolejność postępowaniu

1. Rozpakuj rolkę z folią w taki sposób, żeby nie uszkodzić jej zwojów nożykiem.
2. Rolkę folii należy wcisnąć na wałek mocujący (Rys. 1) w taki sposób, żeby kanał wlotowy powietrza w folii, znajdował się od strony maszyny (strona z nie do końca wykonanym zgrzewem na poduszki).
3. Rękaw folii należy nałożyć na dyszę powietrza tak jak pokazano to na rysunku Nr 2. Następnie folię należy przeciągnąć poza moduł zgrzewający unosząc drugą ręką do góry dźwignię podnoszenia wałka grzejnego. Folię przeciągamy w taki sposób, żeby wychodziła poza grzałkę.  W trakcie przeciągania folia zostanie ona automatycznie rozcięta nożykiem (odczuwalny lekki opór) zamontowanym przy dyszy wprowadzającej powietrze tuż za kółkiem zliczającym poduszki.
4. Podłącz przewód zasilający do urządzenia – wtyk znajduje się z prawej strony, a następnie podłącz urządzenie do instalacji zasilania energią elektryczną 230V.
5. Z prawej strony tuż obok przewodu zasilającego znajduje się włącznik sieciowy, który należy ustawić na pozycję „włączony”.
6. Po ustawieniu parametrów pracy urządzenia (Parametry omówiono w dalszej części instrukcji)
uruchamiamy urządzenie przyciskiem START. Naciśnięcie przycisku STOP przerywa pracę urządzenia.
7. Po wciśnięciu przycisku START urządzenie uruchomi się dopiero po rozgrzaniu rolki zgrzewającej folię i ustabilizowaniu temperatury pracy. Czas rozgrzania urządzenia to 12-15 sekund.

Uruchomienie urządzenia

  • Przed uruchomieniem urządzenia ustaw właściwe parametry pracy.
  • Wciśnij przycisk START, który uruchomi proces produkcji poduszek z powietrzem. W każdej chwili możesz wstrzymać pracę urządzenia wciskając przycisk STOP.
  • Sprawdź czy w poduszkach jest żądana ilość powietrza. Zwiększanie oraz zmniejszanie ilości powietrza można dokonać podczas pracy urządzenia.
  • Uwaga! Zbyt duża ilość powietrza może powodować osłabienie zgrzewu a co za tym idzie uciekanie powietrza z poduszki. Poduszki muszą być lekko niedopompowane.
  • Sprawdź czy temperatura zgrzewania jest właściwie ustawiona. Można to zrobić poprzez ściskanie dłońmi wytworzonych poduszek. (sprawdzamy po kilku sekundach, żeby dać czas zastygnięcia zgrzewu). Jeżeli zgrzew jest zbyt słaby, poduszki będą się rozklejały w miejscu zgrzania, natomiast przy zbyt wysokiej temperaturze zgrzew będzie przetopiony a poduszki w miejscu zgrzewu będą pękały.
  • Praca urządzenia zakończy się po wykonaniu zadanej przez operatora ilości poduszek. Zliczanie wykonanych poduszek można obserwować na wyświetlaczu.