Binitarianizm – między antytrynitaryzmem a trynitaryzmem.

Czym jest Binitarianizm?

W religioznawczym znaczeniu Binitarianizm jest ciekawym nurtem w antytrynitaryźmie.  Ogólnie można go zdefiniować tak: ” w jednym Bogu można dostrzec dwie osoby : Ojca i Syna, natomiast Duch Święty jest aspektem zarówno Ojca jak i Syna. Zatem Duch Święty nie stanowi odrębnej osoby, równej Ojcu i Synowi”.

Słowo „Binitarianizn” dosłownie można oddać zwrotami: „podwójny” czy też „dwuosobowy”. Zwolennicy tego nurtu w chrześcijaństwie często przywołują pozdrowienia chrześcijańskie z apostolskich listów gdzie wymieniano tylko Boga Ojca i Syna Bożego.

Binitarianizm ostro sprzeciwia się też nauce o Trójcy Świętej. Binitarianizm potrafi biblijne uzasadnić brak oparcia na Piśmie Świętym całego trynitaryzmu!

Najdziwniejsze jest jednak to, że w biblijnych dyskusjach choćby z innymi przedstawicielami antytrynitaryzmu, binitarianie powołują się często na identyczne teksty oraz ich interpretacje w formie prezentowanej przez trynitarzy.

Można odnieść wrażenie, że gdyby nie kwestia Ducha Świętego to binitarianizm byłby znacznie bliższy  nauce o Trójcy Świętej niż antytrynitarzom.

Jahid i Echad

Dla przykładu część opracowań w Internecie próbuje budować swoją argumentacje na hebrajskich słowach jachid i echad. Podobnie jest ze słowem Elohim, gdzie próbuje się argumentować, że oznacza ono nie jednego Boga, ale przynajmniej dwóch, gdyż występuje w liczbie mnogiej.

Czy jednak wiara w „podwójnego”, „dwuosobowego” Boga, jest uzasadniona w oparciu o Pismo Święte?

Rodzi się pytanie, czy argumentacja binitarian nie jest początkiem filozofii ludzkiej, która w swym rozwoju doprowadziła wielu chrześcijan do trynitaryzmu i wiary w Trójcę Świętą?

Czy argumentacja binitarian jest silnie oparta na biblijnym przekazie? Na te i podobne pytania próbujemy odpowiedzieć w najnowszym artykule na blogu antytrynitarzy. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią klikając w link jachid i echad.

Tagi: , , , ,

Komentowanie wyłączone.